aula d'arts escèniques

teatre per a joves (14-17 anys)

Professor:

1a part

Sílvia Sabaté

2a part

Iban Beltrán

Horari:

Divendres 17:00 a 20:00

Preu:

40€ mensuals / 35€ Socis COT

Objectius:

1a part

Aprendre i desenvolupar les diferents eines actorals necessàries a l’hora d’enfrontar-se un personatge.
Desenvolupar les capacitats expressives de l’alumne, tant a nivell físic (cos-veu) com emocional, sensorial i imaginatiu.
Aprendre a comunicar i rebre emocions i pensaments des del jo més íntim del actor.
Aprendre a analitzar i extraure del text la informació necessària per dotar de vida i veritat al personatge.

2a part

Aprenentatge de les eines de l’actor.
Prendre consciència de l’espai escènic, del cos, de la paraula i del gest.
Reforçar el treball en grup.
Potenciar el teatre com a joc, com espai de llibertat.
Aproximar-nos a un text del repertori clàssic o contemporani. Escollir-ne un, a partir de diverses propostes, després de valorar-ne l’interès que ens provoca. Conèixer el context que va generar-lo, i treballar-lo des d’una perspectiva contemporània: la nostra realitat més immediata.
Participar en el procés d’escenificació: de la lletra impresa a l’escenari. I contrastar tot el procés amb una representació final oberta al públic.

Continguts:

1a part

 • Descobriment i consciència de la pròpia veu. .
 • Consciència del cos i l’espai. Moviment i presència escènica.
 • Emocions. Memòria sensorial i emocional.
 • Veritat actoral. Espontaneïtat. Actuar des de l’instint, des de l’aquí i l’ara.
 • Circumstàncies donades. La imaginació.
 • Subtext. El monòleg interior i l’objecte intern.
 • Objectius, obstacles i línia d’acció.

2a part

 • Tenim un instrument: treball de veu i cos, a fi de prendre consciència de les possibilitats expressives i comunicatives.
 • El teatre com a joc: exercicis diversos a fi de potenciar la llibertat creativa.
 • Lectures diverses de textos clàssics i contemporanis.
Metodologia:

1a part

Ens servirem d’exercicis teatrals de diferents escoles o metodologies, per tal d’assolir la llibertat i la veritat escènica de l’actor.

Treballarem també petites improvisacions, escenes i/o monòlegs per tal de posar en pràctica les competències adquirides.

2a part

Les sessions tindran una dinàmica fixa, que començarà amb un escalfament a fi de trobar la concentració i el to adequat per al treball en grup.
Farem una aproximació al treball del dia, i treballarem al voltant de l’objectiu que ens n’haguem marcat.
Aquesta estructura, a mesura que avancin les sessions, es decantarà cada dia més per un treball d’escenificació més intens.

Es demana puntualitat i regularitat en l’assistència a les classes.

Competències que treballem:

1a part

 • La consciència del propi cos, alliberant-lo de tensions i dotant-lo d’expressivitat.
 • El descobriment de la pròpia veu i el seu potencial, ampliant el registre de veu i perfeccionant la dicció.
 • El desenvolupament de la capacitat creativa i comunicativa aprenent a desbloquejar i alliberar les emocions.
 • La capacitat d’estar en tot moment “present” a escena, treballant des de l’escolta i l’instint de l’actor.
 • L’anàlisi del text.

2a part

 • L’escolta actoral.
 • La precisió i concreció interpretatives.
 • El treball en grup i cooperatiu.
 • La comprensió estilística de diferents poètiques teatrals.
 • Capacitat d’incorporar indicacions del director.
Obrir xat
Necessites ajuda? 🤔
Benvinguts/des a la Cooperativa Obrera!
Si teniu algun dubte, podeu contactar amb nosaltres en aquest xat! ☺️