aula d'arts escèniques

teatre per a joves 2 (14-16 anys)

Professor:

Toni Guillemat

Horari:

Divendres 17:00 a 20:00

Preu:

150€ trimestral. Els fills dels socis i sòcies de la Cooperativa Obrera gaudiran d’un descompte del 50% en la quota trimestral.

Objectius:

Aprendre i desenvolupar les diferents eines actorals. Desenvolupar les capacitats expressives de l’alumne, tant a nivell físic com emocional. Anàlisi de textos (clàssic i contemporanis) i treball de construcció del personatge. Treball de consciència escènica. Reforç del treball en grup. Potenciar el teatre com a joc i espai de llibertat.

Aula oberta a les famílies i mostra del treball realitzat a final de curs, al Teatre el Magatzem.

© Copyright 2022 - Cooperativa Obrera. Tots els drets reservats. Disseny: Kreative Offensive - www.kreative-offensive.com

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l´article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l´honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Obrir xat
Necessites ajuda? 🤔
Benvinguts/des a la Cooperativa Obrera!
Si teniu algun dubte, podeu contactar amb nosaltres en aquest xat! ☺️