aula d'arts escèniques

teatre per a joves - petits 2 (12-14 anys)

Professor:

Miquel Àngel Fernández

Horari:

Divendres 17:00 a 20:00

Preu:

40€ mensuals / 35€ Socis COT

Objectius:

Adquirir consciència del propi instrument (la veu i el cos de l’actor).
Estimular la imaginació i la creativitat de l’intèrpret.
Fomentar la presència escènica, l’escolta i la disponibilitat.
Guanyar seguretat i llibertat dins l’escenari partint de la capacitat de joc.
Fomentar l’autoestima i els punts forts dels membres del grup.
Generar un bon clima de treball en equip.
Adquirir eines per apropar-se a un text, personatge o situació.
Potenciar l’autonomia i l’esperit crític dels membres del grup.

Continguts:
 • L’actor com a individu i l’actor dins del grup.
 • L’actor i el personatge.
 • L’arc del personatge.
 • Els mecanismes de l’actor: veu, respiració, gest…
 • Els mecanismes de l’escena: ritme, acció-reacció, escolta de l’espectador…
 • El muntatge d’una proposta escènica.
 • Eines interpretatives (màscara neutra, cor, improvisació, construcció del personatge, treball d’imaginari…).
Metodologia:

El curs consta de dos blocs diferenciats:
BLOC 1 (1er trimestre)
En aquest primer bloc treballarem sobre les mecàniques escèniques i sobre el propi actor. Es realitzaran exercicis que permetin prendre consciència dels propis patrons (corporals, vocals) i que permetin obrir ventalls a noves possibilitats (noves construccions físiques, nous registres de veu, noves emocions, noves situacions…).
Es treballarà a partir d’exercicis de cos (màscara neutra, cor-corifeu, improvisacions corporals), veu (exploració de registres, la veu a partir de la fisicalitat, la veu i l’emoció) i de relació (improvisacions, rols de poder, exercicis d’acció-reacció).

BLOC 2 (2on i 3er trimestre)
En aquest segon bloc treballarem en l’aplicació pràctica dels conceptes explorats durant el Bloc 1 amb la finalitat de realitzar un muntatge.
Explorarem com ens podem apropar a un text i a una situació, com podem apropar-nos a un personatge i com integrar el nostre treball dins del muntatge (ritme del muntatge, altres actors, escolta de les reaccions del públic…) sense perdre de vista qui som i què volem dir com a intèrprets.
Treballarem a partir d’exercicis de les tècniques Fitzmaurice i Linklater per apropar-nos al text i amb exercicis de Laban, de màscara i de dansa per apropar-nos a la fisicalitat del personatge. Junts analitzarem el recorregut de la peça i quin és el nostre paper dins d’aquesta. També realitzarem exercicis d’escalfament que ens permetin estar disponibles als assajos i a la funció.

Les classes, tant del BLOC 1 com del BLOC 2 s’estructuraran en 5 fases:
FASE 1: entrada a l’espai, deixant el que ha passat durant el dia fora, identificant com estem i l’energia de treball.
FASE 2: escalfament individual i grupal.
FASE 3: exercicis de metodologies diverses (destinats a descobrir les pròpies capacitats, a ampliar-les, a potenciar el joc escènic, etcètera tot treballant amb cos, veu, ment, grup, ritme). Durant el BLOC 2 aquests exercicis partiran de material del muntatge.
FASE 4:durant el BLOC 1 aquesta fase es destinarà a improvisacions i exercicis grupals entre els intèrprets, mentres que durant el BLOC 2 realitzarem els assajos del muntatge final.
FASE 5: breu valoració i sortida de l’espai.

Competències que treballem:

 • La tolerància i el respecte vers els membres del grup a fi de poder treballar bé en equip.
 • L’esperit crític, l’assertivitat.
 • L’empoderament personal i de grup.
 • La consciència corporal, del ritme, dels elements escènics.
 • Els mecanismes que fan funcionar l’actor, l’escena i el muntatge.
 • La pèrdua de vergonya i el guanyar seguretat a l’escenari.
 • La comunicació, ja sigui verbal o amb el cos.
Obrir xat
Necessites ajuda? 🤔
Benvinguts/des a la Cooperativa Obrera!
Si teniu algun dubte, podeu contactar amb nosaltres en aquest xat! ☺️