aula d'arts escèniques

teatre per a joves - petits (12-14 anys)

– GRUP 1
Professor:

Miquel Àngel Fernández + Pilar Olmos

Horari:

Divendres 17:00 a 20:00

Preu:

40€ mensuals / 35€ Socis COT

– GRUP 2
Professor:

Pilar Olmos + Miquel Àngel Fernández

Horari:

Divendres 17:00 a 20:00

Preu:

40€ mensuals / 35€ Socis COT

Objectius:

Aproximació a l’art escènic en la seva expressió interpretativa:

  • Percepció de les dinàmiques del cos i de la veu.
  • Autopercepció com a individus emissors i receptors.
  • Percepció de la capacitat creativa innata i el seu potencial.

Continguts:

1.1 Estructuració i coordinació de cos i veu.

1.2 Organització i energia de cos i veu

2.1 Caràcter i estats d’ànim.

2.2 Emoció compartida.

3.1 Tonicitat corporal: energia / respiració.

3.2 Cos i veu dins l’espai.

3.3 Cos i veu interactius.

4.1 La capacitat d’escolta.

4.2 La capacitat d’observació.

5.1 Relaxació dels inhibidors

5.2 Potencial imaginatiu.

6.1 Les parts de l’acció escènica des de la perspectiva del personatge.

Metodologia:

A. Implementació d’exercicis individuals o en grup per portar a terme el treball físic, emocional i intel·lectual.

B. Realització d’improvisacions pautades en un una primera fase i posteriorment es dóna llibertat per assumir rols i responsabilitats.

C. Realització d’una escenificació implicant als alumnes dins la lògica intrínseca d’una companyia.

Competències que treballem:

  • Control de cos i veu.
  • Coneixement de les capacitats emotives de l’intèrpret.
  • Coneixement de les capacitats físiques de l’intèrpret.
  • Coneixement de les capacitats intel·lectuals de l’intèrpret.
  • Potenciar la capacitat imaginativa.
  • Potenciar les habilitats narratives.
  • Entendre els objectius a assolir dins una escenificació com a intèrpret.
Obrir xat
Necessites ajuda? 🤔
Benvinguts/des a la Cooperativa Obrera!
Si teniu algun dubte, podeu contactar amb nosaltres en aquest xat! ☺️